Të rinj të suksesshëm

Presidenti Stevo Pendarovski mbështet krijimin e politikave të cilat do të kontribuojnë që të zvogëlohet largimi i të rinjve nga vendi ynë, si dhe të krijohen perspektiva për të rinjtë dhe kuadrot e suksesshme.

Një nga projektet që ka për qëllim të kontribuojë në vlerësimin e mundit dhe dijeve të të rinjve është mirënjohja “Të rinj të suksesshëm”.

Me këtë mirënjohje do të nxitet puna shkencore, hulumtuese dhe kreative e të rinjve, do të zmadhohet motivimi i tyre për arritje të reja dhe do të vlerësohet mundi i tyre.

Mirënjohja u jepet për rezultate të arritura në vitin e kaluar kalendarik, në fushën e shkencave shoqërore, humane, matematikore-natyrore, teknike dhe mjekësore, të rinjve me arritje të rëndësishme në praktikat artistike dhe kulturore, si dhe për kategoritë inovatorë të rinj, të rinj të talentuar dhe të suksesshëm që kanë aftësi të kufizuara. Mirënjohja u jepet të rinjve që kanë arritur rezultate të rëndësishme në një kategori përkatëse, kurse të cilët brenda vitit të kaluar kalendarik kanë mbushur 35 vjet, përveç kategorisë të rinjtë e talentuar, për të cilën mund të paraqiten vetëm nxënës nga shkollat e mesme.

Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut që i përmbushin kushtet.

Përzgjedhjen e marrësve të kësaj mirënjohjeje e bën një komision i veçantë. Kryetar i Komisionit është Aneta Cekiq, profesoreshë në Institutin për Hulumtime Sociale dhe Juridiko-Politike në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metrodij”, në Shkup.

Anëtarë të Komisionit janë:

 • akademik Taki Fiti, Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve
 • prof. dr. Marija Çundeva Bllajer, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti i elektroteknikës dhe teknologjive informatike – Shkup
 • prof. dr. Vlladimir Martinovski, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti filologjik – Shkup
 • prof. inord. dr. Boban Misovski, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti juridik – Shkup
 • prof. dr. Trajçe Stafillov, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti i shkencave matematikore dhe natyrës – Shkup
 • prof. dr. Ivan Dodovski, Universiteti Kolegji Amerikan – Shkup
 • prof. dr. Marija Stevanoviq, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti i stomatologjisë
 • prof. dr. Gëzime Starova, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti juridik
 • prof. dr. Petar Popovski, Universiteti Alborlg, Danimarkë
 • prof. dr. Ilija Dukovski, Universiteti Boston
 • prof. dr. Zhivograd Tomovski, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti i shkencave matematikore dhe natyrës
 • dr. Elena Stavrevska, Shkolla e Londrës për ekonomi dhe shkenca politike
 • dr. Jane Bogoev, Banka botërore
 • prof. dr. Andrej Arsovski, Spitali i përgjithshëm “Remedika”
 • doc. dr. Vlladimir Çadikovski, Spitali klinik “Axhibadem – Sistina”
 • doc. dr. Tamara Qupeva, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup, Instituti i letërsisë maqedonase
 • prof. inord. dr. Ana Çupevska, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti juridik – Shkup
 • mr. Anita Nikova, menaxher teknik i programit, DAI, Programi CIDR/USAID
 • mr. Afërdita Haxhijaha Imeri, Fondacioni ndërkombëtar për zgjedhje dhe sisteme zgjedhore

Në punën e Komisionit kontributin e vet kanë edhe këshilltaret e Presidentit:

 • Iskra Geshoska – këshilltare nga fusha e kulturës
 • Fikrija Tair – këshilltare për çështje të bashkësisë rome
 • Besa Arifi – këshilltare për çështje juridike.