Të rinj të suksesshëm

Presidenti Stevo Pendarovski mbështet krijimin e politikave të cilat do të kontribuojnë që të zvogëlohet largimi i të rinjve nga vendi ynë, si dhe të krijohen perspektiva për të rinjtë dhe kuadrot e suksesshme.

Një nga projektet që ka për qëllim të kontribuojë në vlerësimin e mundit dhe dijeve të të rinjve është mirënjohja “Të rinj të suksesshëm”.

Me këtë mirënjohje do të nxitet puna shkencore, hulumtuese dhe kreative e të rinjve, do të zmadhohet motivimi i tyre për arritje të reja dhe do të vlerësohet mundi i tyre.

Mirënjohja u jepet për rezultate të arritura në vitin e kaluar kalendarik, në fushën e shkencave shoqërore, humane, matematikore-natyrore, teknike dhe mjekësore, të rinjve me arritje të rëndësishme në praktikat artistike dhe kulturore, si dhe për kategoritë inovatorë të rinj, të rinj të talentuar dhe të suksesshëm që kanë aftësi të kufizuara. Mirënjohja u jepet të rinjve që kanë arritur rezultate të rëndësishme në një kategori përkatëse, kurse të cilët brenda vitit të kaluar kalendarik kanë mbushur 35 vjet, përveç kategorisë të rinjtë e talentuar, për të cilën mund të paraqiten vetëm nxënës nga shkollat e mesme.

Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut që i përmbushin kushtet.

Përzgjedhjen e marrësve të kësaj mirënjohjeje e bën një komision i veçantë. Kryetar i Komisionit është Aneta Cekiq, profesoreshë në Institutin për Hulumtime Sociale dhe Juridiko-Politike në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metrodij”, në Shkup.

Anëtarë të Komisionit janë:

 • akademiku Lupço Kocarev – Kryetar i Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve
 • akademiku Taki Fiti, Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve
 • prof. dr. Marija Çundeve Bllajer, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodij” – Shkup, Fakulteti i elektroteknikës dhe teknologjive informatike – Shkup
 • prof. dr. Vlladimir Martinovski, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodij” – Shkup, Fakulteti Filologjik – Shkup
 • prof. dr. inor. Boban Misoski, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodij” – Shkup, Fakulteti Juridik – Shkup
 •  prof. dr. Trajçe Stafillov, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodij” – Shkup, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Matematikore
 • prof. dr. Ivan Dodovski, Universiteti Kolegji Amerikan, Shkup
 • prof. dr. Risto Sollunçev, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodij” – Shkup, Fakulteti Filozofik, Shkup
 • prof. dr. Marija Stevanoviq, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodij” – Shkup, Fakulteti Stomatologjik – Shkup
 • prof. dr. Gëzime Starova, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodij” – Shkup, Fakulteti Juridik – Shkup
 • prof. dr. Petar Popovski, Universiteti “Alburg”
 • prof. dr. Ilija Dukovski, Universiteti “Bostonit”
 • prof. dr. Zhivorad Tomovski, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodij” – Shkup, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Matematikore
 • Elena Stavrevska, Shkolla Londineze e Ekonomisë dhe Shkencave Politike
 • dr. Jane Bogoev, Banka Botërore
 • prof. dr. Andreja Arsovski, Spitali i përgjithshëm “Remedika”
 • doc. dr. Vlladimir Çadikovski, Spitali klinik “Axhibadem – Sistina”
 •  dr. Tamara Qupeva, SHMQSH Gjimnazi “Orce Nikollov” – Shkup
 • prof. dr. inor. Ana Çupeska, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodij” – Shkup, Fakulteti Juridik
 • mr. Anita Nikova, drejtor ekzekutiv – MASIT
 • mr. Afërdita Haxhijaha Imeri, Fondacioni Ndërkombëtar për Zgjedhje dhe Sisteme Zgjedhore

Në punën e Komisionit kontributin e vet kanë edhe këshilltaret e Presidentit:

 • Iskra Geshovska – këshilltare nga fusha e kulturës
 • Fikrija Tair – këshilltare për çështje të bashkësisë rome
 •  Besa Arifi – këshilltare për çështje juridike.