Kumtesë

Kumtesë

Duke pasur parasysh se gjendja e krizës e shpallur në kufirin jugor dhe verior, kurse që lidhet me krizën e migrantëve, përfundoi dje në mesnatë, ndërsa Kuvendi nuk mori vendim për vazhdim të saj, nuk ekziston më baza juridike për angazhimin e deritanishëm të Armatës...