U shpall Thirrja publike për mirënjohjen “Të rinj të suksesshëm” për vitin 2022

21 Gusht 2023 | Kumtesat

Kabineti i Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut vazhdon me zbatimin e projektit “Të rinj të suksesshëm”, mirënjohje e cila jepet në drejtim të vlerësimit të mundit dhe njohurive të të rinjve, si një nga politikat për zvogëlim të shpërnguljes së të rinjve nga vendi ynë, si dhe për krijim të perspektivave për të rinjtë dhe kuadrot e suksesshëm.

Thirrja publike për dorëzim të fletëparaqitjeve për mirënjohjen “Të rinj të suksesshëm” për vitin 2021 është e hapur prej sot dhe do të zgjasë deri më 1 tetor 2023.

Mirënjohja është nxitje e mendimit shkencëtar-kërkimor dhe punës artistike të të rinjve, për rezultate të arritura gjatë vitit 2022, në tetë kategoritë në vijim:

1. Shkencëtari/shkencëtarja i ri/e re më i/e mirë në shkencat shoqërore;
2. Shkencëtari/shkencëtarja i ri/e re më i/e mirë në shkencat humaniste;
3. Shkencëtari/shkencëtarja i ri/e re më i/e mirë në shkencat matematikore-natyrore dhe teknike;
4. Shkencëtari/shkencëtarja i ri/e re më i/e mirë në shkencat mjekësore;
5. Inovuesi/inovuesja i ri/e re më i/e mirë;
6. Talent i ri (për nxënësit dhe për nxënëset e shkollave të mesme);
7. Mirënjohje për suksesin e veçantë të arritur dhe për afirmimin e inkluzionit (për të rinj me aftësi të kufizuara);
8. Artisti/artistja i ri/e re më i/e mirë.

Thirrja publike i përfshin të gjithë personat të cilët deri në vitin 2022 kanë mbushur 35 vjet, kurse kanë arritur rezultate të rëndësishme në një kategori të caktuar, përveç kategorisë së gjashtë (talent i ri) për të cilën mund të paraqiten vetëm nxënës dhe nxënëse nga shkollat e mesme.

Thirrja publike në të cilin janë vendosur detajisht kushtet dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve gjendet në ueb-faqen e Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në:

gjuhën maqedonase: http://bitly.ws/SeWZ
gjuhën shqipe: http://bitly.ws/SeXr
gjuhën angleze: http://bitly.ws/SeXF

Duke i njohur parakushtet social-ekonomike të individëve si një faktor i rëndësishëm për qasjen dhe mundësitë për arsim dhe përparim profesional, me këtë thirrje i inkurajojmë, sidomos, të gjithë të rinjtë të cilët u përkasin kategorive të lëndueshme që të dorëzojnë aplikime për mirënjohjen “Të rinj të suksesshëm”.

Категории

Categories

Kategori

Последни вести

Latest news

Lajmet e fundit

Pendarovski: VMRO-DPMNE nuk ka ofertë thelbësore për qytetarët

Pendarovski: VMRO-DPMNE nuk ka ofertë thelbësore për qytetarët

VMRO-DPMNE në mungesë të ideve dhe të ofertës thelbësore për qytetarët vazhdon të përdorë zhargonin rrugor dhe frazat e konsumuara, duke u përpjekur që ta diskreditojë Presidentin Pendarovski dhe reputacionin e tij. Me komunikimin e tillë politik VMRO-DPMNE-ja nuk do...

Kabinet i hapur me fëmijët e Kopshtit të fëmijëve “8 Prilli” dhe nxënësit e shkollave nëntëvjeçare nga Shkupi “Dimitar Makedonski”, “Kiro Gligorov” dhe “Kuzman Josifovski Pitu”

Kabinet i hapur me fëmijët e Kopshtit të fëmijëve “8 Prilli” dhe nxënësit e shkollave nëntëvjeçare nga Shkupi “Dimitar Makedonski”, “Kiro Gligorov” dhe “Kuzman Josifovski Pitu”

Në suazat e aktivitetit “Kabinet i hapur”, sot Kabinetin e Presidentit e vizituan fëmijët e Kopshtit të fëmijëve “8 Prilli” nga Shuto Orizari, dhe nxënësit e shkollave nëntëvjeçare “Dimitar Makedonski” nga Aerodromi, “Kiro Gligorov” nga Qendra dhe “Kuzman Josifovski...